Amerikanske 30' biler

21 amerikanske 30’er biler

“Biler kan ikke forstås og vurderes uden kendskab til de omstændigheder, der herskede, da de blev konstrueret, produceret, solgt og brugt”.

Derfor giver historien om 21 amerikanske biler i 1930’erne også et indblik i det amerikanske samfund, fanget med blyant, kul, og akvaral af den danske tegner Karl V. Larsen og fortalt af bilhistorikeren Niels Jonassen.”

Niels Jonassen
Boserupvej 510
DK-3050 Humlebæk
+45 49 19 11 29 / +45 30 28 53 03 (sms)

Artikler, bøger og foredrag
om historie og kolonihistorie, motorhistoriske emner,
motorhistorie eller vejhistorie
 

Dansk Lancia Register