Kolonihistorie

Europæisk kolonialisme
før imperialismen 1750-1850


Belyst ved eksempler fra
de danske tropekolonierEn bog der kan skaffe læseren viden om hovedtrækkene i den europæiske kolonialismes historie indtil 1850 samt en vis indsigt i, hvad mennesker både i samtid og nutid har ment om denne kolonialisme.Gyldendal
ISBN: 87-00-66123-6

Niels Jonassen
Boserupvej 510
DK-3050 Humlebæk
+45 49 19 11 29 / +45 30 28 53 03 (sms)

Artikler, bøger og foredrag
om historie og kolonihistorie, motorhistoriske emner,
motorhistorie eller vejhistorie
 

Dansk Lancia Register