Fra legetøj t. transport

Da det 20. århundrede begyndte,
var bilen allerede med

- Men det var som et utrolig sjældent og utrolig dyrt legetøj for excentriske velhavere; så sjældent, at Toldvæsenet ikke vidste om en bil skulle fortoldes som lokomotiv eller hestevogn. Man vidste heller ikke hvad man skulle kalde den.

Tyve år senere kunne den elegante velhaverfrue stige ind i sin bil, trykke på startknappen og uden anstrengelser køre på visit.

“Fra legetøj til transport” skildrer bilens teenage-år, hvor den voksede op og udviklede sig. Og blev accepteret som en del af samfundet.


- en bog fra Klassisk Bil & MC
ISBN 87-988456-2-4
 

Niels Jonassen
Boserupvej 510
DK-3050 Humlebæk
+45 49 19 11 29 / +45 30 28 53 03 (sms)

Artikler, bøger og foredrag
om historie og kolonihistorie, motorhistoriske emner,
motorhistorie eller vejhistorie
 

Dansk Lancia Register