Danskernes Veje

Danskernes Veje

En billedbog om veje vi kørte på
og biler vi kørte i


Danskernes veje indfanger den stemning der herskede på gader og veje gennem 1900-tallets første tres år. Den begynder med århundredskiftet da fodgængerne beherskede gader og veje kun af og til forstyrret af en hestevogn eller en sporvogn.

Den skildrer derefter de forandringer som bilens sejrrige fremfærd førte med sig. Ikke blot flere og hurtigere biler men også nye veje og broer som undertvang sig landskabet og en livsform som blev afhængig af bilen.

Danskerne fik servicestationer, campingpladser og bilfærger med tilkørselssystemer. De begyndte at bo fjernt fra deres arbejde og fik myldretid og bilkøer.

Hele denne omvæltning og forandring af danskernes land er levende illustreret gennem samtidige fotografier, hvoraf de fleste aldrig har været offentliggjort før, og ledsages af en forklarende tekst.

Borgen
ISBN: 87-418-5894-8

Niels Jonassen
Boserupvej 510
DK-3050 Humlebæk
+45 49 19 11 29 / +45 30 28 53 03 (sms)

Artikler, bøger og foredrag
om historie og kolonihistorie, motorhistoriske emner,
motorhistorie eller vejhistorie
 

Dansk Lancia Register